Tìm kiếm tin tức liên quan đến "FDI"

1 2 3 4 5
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Sàn
VN-Index
827,72 0,00 / 0,00%
Lúc 18/10/2017 15:11:09
Cao nhất
18/10/2017
826,72
Thấp nhất
07/12/2016
647,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 376
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
109,43 -0,42 / -0,38%
Lúc 18/10/2017 14:53:22
Cao nhất
18/10/2017
109,20
Thấp nhất
14/12/2016
77,47
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 53.529.938
GTGD: 988,85 tỷ
Sàn
UPCOM-Index
54,24 -0,16 / -0,29%
Lúc 18/10/2017 14:52:19
Cao nhất
15/11/2016
59,24
Thấp nhất
25/01/2017
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 276
KLGD: 10.608.586
GTGD: 185,68 tỷ

Nguồn: VPBS