Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Phương Thành Tranconsin"

Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Sàn
VN-Index
967,81 0,00 / 0,00%
Lúc 23/03/2018 13:35:14
Cao nhất
22/03/2018
1169,48
Thấp nhất
18/04/2017
705,55
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
0,00 0,00 / 0,00%
Lúc 23/03/2018 13:35:37
Cao nhất
21/03/2018
134,45
Thấp nhất
23/03/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 196
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
UPCOM-Index
59,61 -0,78 / -1,29%
Lúc 23/03/2018 13:35:46
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 275
KLGD: 17.881.428
GTGD: 346,04 tỷ

Nguồn: VPBS