Báo Điện tử Nhà Đầu Tư

loading
Sàn
VN-Index
1.013,98 -1,00 / -0,10%
Lúc 22/05/2018 09:30:46
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
31/05/2017
735,39
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 12.789.860
GTGD: 393,98 tỷ
Sàn
HNX-Index
118,60 -1,06 / -0,89%
Lúc 22/05/2018 09:31:44
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 8.154.958
GTGD: 98,33 tỷ
Sàn
UPCOM-Index
54,57 -0,22 / -0,40%
Lúc 22/05/2018 09:31:48
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 276
KLGD: 1.150.808
GTGD: 20,47 tỷ

Nguồn: VPBS