giá vàng trong nước giảm - các bài viết về giá vàng trong nước giảm, tin tức giá vàng trong nước giảm

Sàn
VN-Index
967,81 0,00 / 0,00%
Lúc 23/03/2018 13:50:00
Cao nhất
22/03/2018
1169,48
Thấp nhất
18/04/2017
705,55
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
131,49 -2,55 / -1,90%
Lúc 23/03/2018 13:50:42
Cao nhất
21/03/2018
134,45
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 67.185.811
GTGD: 1.192,84 tỷ
Sàn
UPCOM-Index
59,79 -0,60 / -0,99%
Lúc 23/03/2018 13:50:42
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 275
KLGD: 19.247.770
GTGD: 371,72 tỷ

Nguồn: VPBS