Báo Điện tử Nhà Đầu Tư

loading
Sàn
VN-Index
967,81 0,00 / 0,00%
Lúc 18/03/2018 08:50:03
Cao nhất
16/03/2018
1140,56
Thấp nhất
18/04/2017
705,55
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
133,10 +1,81 / +1,38%
Lúc 16/03/2018 15:04:52
Cao nhất
16/03/2018
131,14
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 79.906.884
GTGD: 1.399,41 tỷ
Sàn
UPCOM-Index
61,80 +0,22 / +0,35%
Lúc 16/03/2018 15:03:14
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 275
KLGD: 21.556.892
GTGD: 450,02 tỷ

Nguồn: VPBS