Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Sàn
VN-Index
1.014,98 0,00 / 0,00%
Lúc 21/05/2018 15:11:05
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
31/05/2017
735,39
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
0,00 0,00 / 0,00%
Lúc 21/05/2018 15:00:08
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
UPCOM-Index
54,79 -0,46 / -0,83%
Lúc 21/05/2018 14:59:29
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 276
KLGD: 14.302.073
GTGD: 234,30 tỷ

Nguồn: VPBS