Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Báo Điện tử Nhà Đầu Tư
Sàn
VN-Index
967,81 0,00 / 0,00%
Lúc 19/03/2018 19:05:00
Cao nhất
19/03/2018
1155,82
Thấp nhất
18/04/2017
705,55
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
0,00 0,00 / 0,00%
Lúc 19/03/2018 15:01:27
Cao nhất
19/03/2018
132,97
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
UPCOM-Index
61,11 -0,69 / -1,12%
Lúc 19/03/2018 15:00:48
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 275
KLGD: 20.408.061
GTGD: 515,57 tỷ

Nguồn: VPBS